Our Portfolio:

Low code vývoj aplikací v Mendixu

Low code vývoj aplikací v Mendixu

Low code vývoj aplikací v Mendixu

Pomůžeme Vám s plánováním projektu, business analýzou, posoudíme vhodnost Mendix řešení v rámci Vaší IT infrastruktury.

Systémová integrace a Cloudová řešení

Systémová integrace a Cloudová řešení

Systémová integrace a Cloudová řešení

Plaťte pouze za IT služby, které potřebujete. Neztrácejte čas a peníze službami, které nevytváří hodnoty.

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Obohaťte Vaši IT infrastrukturu a podnikové aplikace o technologii umělé inteligence a machine learningu.

Vývoj aplikací na zakázku

Vývoj aplikací na zakázku

Vývoj aplikací na zakázku

Při tvorbě aplikací využíváme standardních technologií například Python, JAVA, C++, C#, Bash skripty a jiné.

Webscraping a Webcrawling

Webscraping a Webcrawling

Webscraping a Webcrawling

S naší pomocí budete schopni získat data a média téměř jakéhokoliv druhu, a to z jakékoliv webové stránky.

Export starých dat z IBM Notes/Domino

Export starých dat z IBM Notes/Domino

Export starých dat z IBM Notes/Domino

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s provozem, vývojem aplikací a migrací IBM Domino.

Zachraňte cenná firemní data a dokumenty
Zachraňte cenná firemní data a dokumenty
IBM Lotus Notes migrace dat
IBM Lotus Notes migrace dat
IBM Domino migrace aplikací
IBM Domino migrace aplikací
DocStore export a migrace dat
DocStore export a migrace dat
IBM Domino migrace dat
IBM Domino migrace dat
IBM Lotus Notes export dat
IBM Lotus Notes export dat
IBM Domino záchrana dat
IBM Domino záchrana dat
DocLib export a migrace dat
DocLib export a migrace dat
Lotus Notes do Office 365 migrace
Lotus Notes do Office 365 migrace
IBM Lotus Notes záchrana dat
IBM Lotus Notes záchrana dat
HCL Notes Domino migrace aplikací
HCL Notes Domino migrace aplikací
Export a migrace firemních dat
Export a migrace firemních dat
TeamRoom export a migrace dat
TeamRoom export a migrace dat
IBM Domino export dat
IBM Domino export dat
HCL Notes Domino export a migrace dat
HCL Notes Domino export a migrace dat
Lotus Notes do Outlooku migrace
Lotus Notes do Outlooku migrace
Lotus Notes Domino alternativa
Lotus Notes Domino alternativa
IBM Lotus Notes migrace aplikací
IBM Lotus Notes migrace aplikací
HCL Notes Domino alternativa
HCL Notes Domino alternativa
Export a záchrana firemních dat pro GDPR
Export a záchrana firemních dat pro GDPR
Legacy data export a migrace
Legacy data export a migrace
Shadow

Export starých dat – zachraňte cenná data z IBM Lotus Notes / Domino & Migrace do moderních systémů

Migrace starých firemních dat je základem pro digitální transformaci a modernizaci IT. Správa a archivace starých dat  je nařízena často zákonem – například GDPR. Historická data mohou být cenným podkladem pro predikce nebo jako input pro umělou inteligenci a strojové učení. A často obsahují cenné informace pro Váš současný business.

Ve starých systémech se velmi často nachází cenná data jejichž ztráta by mohla pro podnik či firmu mít nedozírné následky. Jedním z takových systémů  je i  IBM Lotus Notes / Domino. Jeho počátky sahají do konce 80tých let minulého století, na počátku milénia dosáhl tento systém nevídané popularity a patřil téměř ke standardnímu vybavení středních a větších firem. Nicméně společnost IBM přestala do tohoto produktu investovat, inovací bylo poskrovnu a celý ekosystém začínal pomalu upadat. V roce 2018 učinila IBM klíčové rozhodnutí a vše, co bylo spojené s IBM Lotus Notes / Domino, prodala indické společnosti HCL.

Pod novým vedením došlo napřed ke konsolidaci a po dvou letech vyšla po dlouhé době nová verze HCL Domino 11. Nicméně, řada zákazníků se již dlouhodobě rozhodla ze strategických důvodů tuto platformu opustit a své procesy přesunout například do Mendixu, Office 365 nebo SAP. Není divu, před verzí 11 byla verze 10 a ta byla vydána bezmála před dvěma lety.

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s provozem, vývojem aplikací pro IBM Domino. V rámci celosvětového trendu odklonu od IBM Domino nabízíme migraci Domino aplikací do jiných systému. Nabízíme také export, mapování a čištění starých dat a jejich následný převod do nových IT systémů a databází. Exportujeme data z Document Libraries, TeamRooms, DocStores (Document stores) nebo extrahujeme staré Mailboxy. Jsme schopni vyexportovat téměř libovolnou databázi, i poškozenou nebo ve špatném technickém stavu – například s replikačními konflikty, poškozeným Fulltext Indexem

Dalším obvyklým úložištěm starých dat jsou SQL databáze založené na OpenSource systémech jako WordPress, Forums nebo knowledge management systémy podobné Wikipedii. I z těchto zdrojů extrahujeme a exportujeme cenná data v případě potřeby.

Cílem může být export ve formě strukturovaného textu, XML , příloh ve složkách, nebo převod dat do nových SQL databází, MongoDB nebo REST API rozhraní.

Lotus Notes Domino migrační nástroje & nástroje na záchranu dat

Creatity disponuje vlastními nástroji pro migraci Lotus Notes Doimno aplikací a dat do moderních IT systémů, jako například Mendix nebo Office 365.

Máme vlastní nástroje a procedury na zpracování, záchranu, opravu a export problematických dat z Lotus Notes Domino.

Mendix alternativa Lotus Notes Domino

Naši Mendix developeři vyvinuli moderní a stabilní alternativu pro Lotus Notes Domino! Stejné funkce, které jsou uživatelé zvyklý, ale moderní platforma, mnohem lepší user experience, větší stabilita a méně problémů s daty. Kontaktujte nás pro více informací.

Lotus Notes Domino administrace a vývoj

Pro zákazníky, kteří se rozhodli dále užívat Lotus Notes Domino, nabízíme služby administrace a vývoje. Náš team disponuje nejvyššími možné certifikace na vývoj Lotus Notes Domino.

Audit dat

Při data auditu se náš odborník snaží zjistit co nejvíce o formátu, velikosti, struktuře a komplexitě daných dat. Na konci této fáze zajistíme vzorek dat, který otestujeme a podrobíme další analýze. Tento vzorek složí i jako podklad pro vývoj skriptů, které následně budou data získávat. Tento vzorek mohou být nekritická data, která neobsahují cenné nebo chráněné informace; případně syntetická data ve správné struktuře.

Specifikace workflow

V této fázi specifikujeme kroky nutné k exportu a migraci dat.

Proces migrace dat obsahuje následující

  • Příprava migračního prostředí
  • Smoke testy
  • Spuštění procedury exportu dat
  • Testy exportovaných dat – kompletnost, kvalita, správný formát
  • Spuštění procedury transformace dat
  • Test čistých transformovaných dat – kompletnost a správný formát
  • Spuštění procedury migrace/importu starých dat do nových systémů
  • Test kvality importovaných dat
  • Zajištění dat z každé fáze na záložní médium
  • Cleanup / Úklid Dočasných dat a nástrojů

Předání a další podpora

Po úspěšném provedení exportu dat předáváme vše zákazníkovi. V případě velkého množství dat nebo jakýchkoliv problémů nabízíme další služby jako pomoc s čištěním dat nebo jejich tříděním a strukturováním. Naším cílem je preciznost, kvalita získaných dat a spokojenost zákazníka.