Our Portfolio:

Low code vývoj aplikací v Mendixu

Low code vývoj aplikací v Mendixu

Low code vývoj aplikací v Mendixu

Pomůžeme Vám s plánováním projektu, business analýzou, posoudíme vhodnost Mendix řešení v rámci Vaší IT infrastruktury.

Systémová integrace a Cloudová řešení

Systémová integrace a Cloudová řešení

Systémová integrace a Cloudová řešení

Plaťte pouze za IT služby, které potřebujete. Neztrácejte čas a peníze službami, které nevytváří hodnoty.

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Obohaťte Vaši IT infrastrukturu a podnikové aplikace o technologii umělé inteligence a machine learningu.

Vývoj aplikací na zakázku

Vývoj aplikací na zakázku

Vývoj aplikací na zakázku

Při tvorbě aplikací využíváme standardních technologií například Python, JAVA, C++, C#, Bash skripty a jiné.

Webscraping a Webcrawling

Webscraping a Webcrawling

Webscraping a Webcrawling

S naší pomocí budete schopni získat data a média téměř jakéhokoliv druhu, a to z jakékoliv webové stránky.

Export starých dat z IBM Notes/Domino

Export starých dat z IBM Notes/Domino

Export starých dat z IBM Notes/Domino

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s provozem, vývojem aplikací a migrací IBM Domino.

Zachraňte cenná firemní data a dokumenty
IBM Lotus Notes migrace dat
IBM Domino migrace aplikací
DocStore export a migrace dat
IBM Domino migrace dat
IBM Lotus Notes export dat
IBM Domino záchrana dat
DocLib export a migrace dat
Lotus Notes do Office 365 migrace
IBM Lotus Notes záchrana dat
HCL Notes Domino migrace aplikací
Export a migrace firemních dat
TeamRoom export a migrace dat
IBM Domino export dat
HCL Notes Domino export a migrace dat
Lotus Notes do Outlooku migrace
Lotus Notes Domino alternativa
IBM Lotus Notes migrace aplikací
HCL Notes Domino alternativa
Export a záchrana firemních dat pro GDPR
Legacy data export a migrace
Shadow
Slider

Export starých dat – zachraňte cenná data z IBM Lotus Notes / Domino & Migrace do moderních systémů

Migrace starých firemních dat je základem pro digitální transformaci a modernizaci IT. Správa a archivace starých dat  je nařízena často zákonem – například GDPR. Historická data mohou být cenným podkladem pro predikce nebo jako input pro umělou inteligenci a strojové učení. A často obsahují cenné informace pro Váš současný business.

Ve starých systémech se velmi často nachází cenná data jejichž ztráta by mohla pro podnik či firmu mít nedozírné následky. Jedním z takových systémů  je i  IBM Lotus Notes / Domino. Jeho počátky sahají do konce 80tých let minulého století, na počátku milénia dosáhl tento systém nevídané popularity a patřil téměř ke standardnímu vybavení středních a větších firem. Nicméně společnost IBM přestala do tohoto produktu investovat, inovací bylo poskrovnu a celý ekosystém začínal pomalu upadat. V roce 2018 učinila IBM klíčové rozhodnutí a vše, co bylo spojené s IBM Lotus Notes / Domino, prodala indické společnosti HCL.

Pod novým vedením došlo napřed ke konsolidaci a po dvou letech vyšla po dlouhé době nová verze HCL Domino 11. Nicméně, řada zákazníků se již dlouhodobě rozhodla ze strategických důvodů tuto platformu opustit a své procesy přesunout například do Mendixu, Office 365 nebo SAP. Není divu, před verzí 11 byla verze 10 a ta byla vydána bezmála před dvěma lety.

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s provozem, vývojem aplikací pro IBM Domino. V rámci celosvětového trendu odklonu od IBM Domino nabízíme migraci Domino aplikací do jiných systému. Nabízíme také export, mapování a čištění starých dat a jejich následný převod do nových IT systémů a databází. Exportujeme data z Document Libraries, TeamRooms, DocStores (Document stores) nebo extrahujeme staré Mailboxy. Jsme schopni vyexportovat téměř libovolnou databázi, i poškozenou nebo ve špatném technickém stavu – například s replikačními konflikty, poškozeným Fulltext Indexem

Dalším obvyklým úložištěm starých dat jsou SQL databáze založené na OpenSource systémech jako WordPress, Forums nebo knowledge management systémy podobné Wikipedii. I z těchto zdrojů extrahujeme a exportujeme cenná data v případě potřeby.

Cílem může být export ve formě strukturovaného textu, XML , příloh ve složkách, nebo převod dat do nových SQL databází, MongoDB nebo REST API rozhraní.

Lotus Notes Domino migrační nástroje & nástroje na záchranu dat

Creatity disponuje vlastními nástroji pro migraci Lotus Notes Doimno aplikací a dat do moderních IT systémů, jako například Mendix nebo Office 365.

Máme vlastní nástroje a procedury na zpracování, záchranu, opravu a export problematických dat z Lotus Notes Domino.

Mendix alternativa Lotus Notes Domino

Naši Mendix developeři vyvinuli moderní a stabilní alternativu pro Lotus Notes Domino! Stejné funkce, které jsou uživatelé zvyklý, ale moderní platforma, mnohem lepší user experience, větší stabilita a méně problémů s daty. Kontaktujte nás pro více informací.

Lotus Notes Domino administrace a vývoj

Pro zákazníky, kteří se rozhodli dále užívat Lotus Notes Domino, nabízíme služby administrace a vývoje. Náš team disponuje nejvyššími možné certifikace na vývoj Lotus Notes Domino.

Audit dat

Při data auditu se náš odborník snaží zjistit co nejvíce o formátu, velikosti, struktuře a komplexitě daných dat. Na konci této fáze zajistíme vzorek dat, který otestujeme a podrobíme další analýze. Tento vzorek složí i jako podklad pro vývoj skriptů, které následně budou data získávat. Tento vzorek mohou být nekritická data, která neobsahují cenné nebo chráněné informace; případně syntetická data ve správné struktuře.

Specifikace workflow

V této fázi specifikujeme kroky nutné k exportu a migraci dat.

Proces migrace dat obsahuje následující

  • Příprava migračního prostředí
  • Smoke testy
  • Spuštění procedury exportu dat
  • Testy exportovaných dat – kompletnost, kvalita, správný formát
  • Spuštění procedury transformace dat
  • Test čistých transformovaných dat – kompletnost a správný formát
  • Spuštění procedury migrace/importu starých dat do nových systémů
  • Test kvality importovaných dat
  • Zajištění dat z každé fáze na záložní médium
  • Cleanup / Úklid Dočasných dat a nástrojů

Předání a další podpora

Po úspěšném provedení exportu dat předáváme vše zákazníkovi. V případě velkého množství dat nebo jakýchkoliv problémů nabízíme další služby jako pomoc s čištěním dat nebo jejich tříděním a strukturováním. Naším cílem je preciznost, kvalita získaných dat a spokojenost zákazníka.