Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, Czech Republic

Proč si vybrat low-code?

Proč si vybrat low-code?

Rychlejší vývoj, lepší spolupráce
Co je to low-code?
Low-code je inovativní přístup k vývoji softwaru, který umožňuje rychlou tvorbu a nasazení digitálních řešení pro soukromé i veřejné organizace jakékoli velikosti, od malých projektů až po rozsáhlé podnikové systémy. Platformy low-code jsou navrženy tak, aby byly bezpečné a univerzální a dokázaly řešit potřeby každého oddělení v organizaci. Díky low-code lze rychleji inovovat, což umožňuje společnostem rychle se přizpůsobit a mít úspěch v neustále se vyvíjejícím digitálním prostředí.

Low-code pod lupou

Vizuální programování, hotové komponenty
Aplikace se vyvíjejí pomocí vizuálního kódování, předpřipravených bloků a modulů, což vývojáře zbavuje zdlouhavého psaní kódu. Tato metoda zkracuje dobu vývoje 6-10krát, umožňuje jednodušší rozšíření a zachovává vynikající bezpečnostní standardy.
Kompletní softwarový vývoj
Od účetních a CRM systémů až po projekty s komplexní infrastrukturou – low-code poskytuje řešení na míru pro malé i velké organizace. Úspěšná nasazení pro desítky tisíc uživatelů dokazují, že low-code platformy jsou schopné nahradit tradiční jazyky a frameworky, jako je Java nebo .NET.
Synergie mezi zadavateli a vývojáři
Low-code platformy demokratizují vývoj aplikací a umožňují, aby se na něm podíleli lidé s různou úrovní technických znalostí, například vyškolení vývojáři z řad laiků a lidé z byznysu. Výsledkem jsou rychlá a efektivní řešení, která přesně splňují potřeby zadavatelů a uživatelů.
Traditional programming compared with visual low-code development

Firmy a odvětví využívající low-code platformy

Finanční
Barclays uses low code
ING uses low code
Allianz uses low code
EY uses low code
Maloobchod
Walmart uses low code
The Home Depot uses low code
Starbucks Coffee uses low code
New Balance uses low code
Výroba
Airbus používá low code
Siemens používá low code
Continental používá low code
Mitsubushi Electric používá low code
Služby
DHL uses low-code
The Boston Globe uses low code
GE uses low code
Veolia uses low code
Zdravotnictví
NHS používá low code
Mercsk uses low code
Bayer uses low code
Sanofi uses low code
Veřejný sektor
Nederlandse Spoorwegen používá low code
Berkeley university uses low code
Rotterdam používá low code
HM Treasury používá low code
“Do roku 2026 se bude 75 % nových aplikací vyvíjet pomocí low-code nástrojů.”

Gartner

Forecast Analysis: Low-Code Development Technologies

Výhody používání low-code platforem

Zrychlený vývoj aplikací pomocí low code

Zrychlený vývoj aplikací: low-code platformy umožňují vývojářům sestavovat aplikace podstatně rychleji než tradiční metody programování. Díky zrychleným vývojovým cyklům a zjednodušeným pracovním postupům umožňují low-code platformy organizacím uvádět nové aplikace na trh mnohem rychleji, než je běžné.

Přístupnost low code pro netechnické uživatele

Přístupnost pro netechnické uživatele: low-code platformy umožňují efektivní tvorbu aplikací jak profesionálním vývojářům, tak lidem z byznysu. Profesionální vývojáři se mohou soustředit na komplexní úkoly a využívat přitom předpřipravené komponenty, zatímco vaši vyškolení vývojáři z řad laiků mohou vytvářet jednoduché aplikace bez pomoci IT oddělení.

Vysoká bezpečnost low code

Vysoká bezpečnost: přední low-code platformy obsahují robustní bezpečnostní funkce, které chrání aplikace a data před potenciálními hrozbami. Patří mezi ně řízení přístupu na základě rolí, šifrování, mechanismy ověřování a soulad s průmyslovými normami a předpisy.

Spolupráce a transparentnost v low-code

Spolupráce a transparentnost: low-code platformy podporují spolupráci a transparentnost v průběhu celého procesu vývoje tím, že poskytují centralizovaná úložiště, systémy pro správu verzí jako je git a nástroje pro spolupráci. To podporuje týmovou práci, zlepšuje komunikaci a zajišťuje soulad mezi zúčastněnými stranami.

Škálovatelnost a flexibilita low-code

Škálovatelnost a flexibilita: low-code platformy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům na škálovatelnost a přizpůsobivost a umožňovaly aplikacím růst a vyvíjet se spolu s měnícími se obchodními potřebami. Vývojáři můžou aplikace podle potřeby snadno upravovat a rozšiřovat, čímž je zajištěno, že zůstanou relevantní a efektivní i v budoucnosti.

Schopnost integrace low code a dalších systémů

Schopnost integrace: vestavěné funkce, které umožňují bezproblémové propojení se stávajícími systémy a službami třetích stran. To usnadňuje sdílení dat, automatizaci pracovních postupů a kompatibilitu mezi platformami, čímž se zvyšuje funkčnost a použitelnost aplikací.

Překážky klasického programování…

Pomalé uvedení na trh
Dlouhé vývojové cykly vedou k nižší kvalitě, vynechaným funkcím a také neschopnosti rychle se přizpůsobit potřebám byznysu.
Komunikační bariéra mezi byznysem a IT
Významnou část vývojového cyklu, zhruba 40 %, zabere revize a vylepšování kódu. Lidé z byznysu si často stěžují, že nedostávají přesně to, co potřebují a požadují.
Nedostatek vývojářů ovlivňuje termíny dodávek
Obsazení volných míst softwarových inženýrů absolventy vysokých škol by trvalo 8 let. Navíc téměř 30 % softwarových projektů má zpoždění delší než 6 měsíců.
Nesoulad nástrojů, dat a vývojových týmů
Mezi vedoucími týmů a projektovými manažery převládá názor (70 %), že podnikové datové a technologické standardy se týkají výhradně IT oddělení, nikoli jich samotných.

…překonány díky low-code

Rychlé uvedení na trh
Vývoj v moderních low-code platformách je násobně rychlejší než tradiční metody vývoje softwaru.
Sladění komunikace mezi byznysem a IT
Low-code zjednodušuje komunikaci a zajišťuje rychlé pochopení potřeb zadavatele. Odborníci z byznysu se mohou přímo zapojit do vývoje a ovlivnit produkt.
Rychlé dodání, vynikající podpora začátečníků
Vizuální modelování urychluje školení juniorních vývojářů a umožňuje mediorním a seniorním vývojářům bezproblémové zapojení do stávajících projektů.
Hladká integrace a efektivní dohled
Low-code integruje a zefektivňuje přístup k datům a vývojové pracovní postupy, čímž umožňuje multifunkčním týmům bezproblémovou spolupráci a rychlou podporu inovací.