Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, Czech Republic

Low-code vývojové platformy

Low-code vývojové platformy

Power Apps, OutSystems, Intrexx a další

OutSystems: výkonná low-code platforma

Full-Stack vývoj
přístupný všem

OutSystems umožňuje vývojářům vytvářet kompletní aplikace, včetně uživatelského rozhraní, byznys logiky, integrací a datových modelů, pomocí jediné platformy. Tento full-stack přístup zefektivňuje vývoj a snižuje komplexitu tím, že eliminuje potřebu spravovat více nástrojů a prostředí.

OutSystems poskytuje vysoce produktivní low-code vývojové prostředí, které umožňuje profesionálním i laickým vývojářům rychle vytvářet a nasazovat aplikace průmyslové kvality.

OutSystems low code development platform screenshot

Rozšiřitelnost a ekosystém

OutSystems podporuje širokou škálu technologií, standardů a otevřených architektur, což umožňuje organizacím integraci s nástroji třetích stran. V případě potřeby se dá použít i tradiční programování (podporovány jsou HTML, JavaScript, CSS, Visual Studio, C#, .NET, SQL). Aplikace se dají snadno rozšířit.

Pokročilé možnosti integrace

OutSystems poskytuje široké možnosti integrace, včetně předem připravených konektorů, rozhraní API a vzorů, které umožňují bezproblémové propojení s celou řadou systémů, zdrojů dat a služeb. To zjednodušuje proces integrace různorodých systémů a umožňuje organizacím vytvářet komplexní, propojené aplikace.

Umělá inteligence

Sada nástrojů založených na umělé inteligenci, které jsou určeny k podpoře týmů vyvíjejících software v průběhu celého životního cyklu vývoje. Systém AI Mentor zahrnuje nástroje pro programování, architekturu, bezpečnost, výkon a udržovatelnost, jejichž cílem je zlepšit kvalitu a efektivitu vývoje aplikací v rámci low-code platformy OutSystems.

Mendix: platforma pro velké organizace

Mendix low code platform screenshot

Průmyslová kvalita

Mendix je navržen tak, aby vyhovoval potřebám velkých podniků a organizací. Umožňuje pokročilé zabezpečení, škálovatelnost, správu a dodržování předpisů. Díky tomu je vhodný pro vytváření kriticky důležitých aplikací, které vyžadují robustní zabezpečení, výkon a shodu se zákony a normami, například ve finančnictví, zdravotnictví, výrobě nebo státní správě.

Bohatý ekosystém

Mendix má prosperující ekosystém partnerů, přídavných modulů a šablon, které rozšiřují funkčnost platformy a poskytují vývojářům další zdroje.

Nativní mobilní vývoj

Mendix má velmi dobrou podporu vývoje nativních mobilních aplikací a umožňuje vývojářům vytvářet plně nativní aplikace pro iOS a Android v jediném vývojovém prostředí, z jednoho kódu. Tento přístup zajišťuje optimální výkon a uživatelskou zkušenost. Organizace tak můžou dodávat kvalitní mobilní aplikace, které splňují očekávání dnešních uživatelů.

Přizpůsobení & integrace

Mendix je velmi flexibilní. Vývojáři mohou vytvářet vlastní komponenty uživatelského rozhraní, definovat složitou byznys logiku a integrovat celou řadou systémů a služeb. Tato pružnost umožňuje organizacím vytvářet řešení na míru, která splňují jejich specifické požadavky, místo aby byly omezovány limity platformy. Mendix je založen na jazyku Java.

Správa životního cyklu aplikací

Mendix obsahuje správu životního cyklu aplikace (ALM), včetně řízení verzí, automatizovaného testování, automatizace nasazení a monitorování. Tento komplexní přístup ALM zefektivňuje proces vývoje, podporuje spolupráci a zajišťuje kvalitu a spolehlivost aplikací po celou dobu jejich životního cyklu.

Power Apps: vynikající integrace s ekosystémem Microsoftu

Snadný přístup
do světa Microsoftu

Jednou z klíčových předností Power Apps je bezproblémová integrace s širším ekosystémem společnosti Microsoft, včetně služeb Microsoft 365, SharePoint, Dynamics 365 a Azure. Tato integrace umožňuje organizacím využívat stávající data a pracovní postupy v prostředí Microsoft, což vede ke zvýšení produktivity, efektivity a spolupráce.

Pokud je vaše firma hluboce integrována do ekosystému Microsoft, máte možnost využít její plný potenciál s low-code platformou Power Apps.

Power Platform low code screenshot

Hostováno Microsoftem

Power Apps jsou hostovány společností Microsoft v cloudové infrastruktuře Azure. Jde tedy o plně spravované prostředí, kde se Microsoft stará o škálování, zabezpečení a údržbu. To přináší rychlý start vývoje a velmi snadné nasazení v cloudu. Hostování na platformě Azure zajišťuje vysokou spolehlivost, dostupnost a globální dosah.

Laikům vstup povolen

S rozhraním Power Apps se rychle a snadno seznámí každý, kdo zná aplikace Microsoft 365. Logika i frontend se sestavují ve vizuálním návrhovém prostředí. Aplikaci může sestavovat tým a lze využít podporu systému Git. Aplikaci v Power Apps ale může vyvíjet i jen jedna osoba, což usnadňuje její údržbu v průběhu času.

Silné zabezpečení

Power Apps má silné zabezpečení díky šifrovanému ukládání dat a robustní kontrole přístupu. Využívá rozsáhlou bezpečnostní infrastrukturu společnosti Microsoft s více než 3 500 bezpečnostními inženýry a je v souladu s protokoly shody ověřenými globálními bezpečnostními agenturami. Tento systém účinně chrání citlivá data.

Intrexx: pořádek v datech a procesech – vyrobeno v Německu

Intrexx low code platform screenshot

Řízení firemních procesů

Intrexx má robustní funkce pro správu obchodních procesů, které umožňují organizacím modelovat, automatizovat a optimalizovat jejich obchodní procesy. Poskytuje intuitivní vizuální nástroje pro navrhování postupů a procesů, definování byznys logiky a správu instancí procesů, což organizacím umožňuje zefektivnit jejich provoz.

Rozšiřitelné pomocí kódu

Pokud vám předpřipravené komponenty a vizuální programování nestačí, můžete v případě potřeby využít Javu, JavaScript, Groovy nebo SQL.

Multiplatformita

Aplikace Intrexx je možné vyvíjet na systémech Windows, Mac nebo Linux. Výsledkem je webová aplikace, kterou lze nasadit do Intrexx Cloudu s primárním umístěním v Německu, nebo ji lze hostovat on-premises, v privátním či veřejném cloudu (AWS, Azure, Google). Aplikace Intrexx lze zabalit a nasadit jako Docker kontejnery.

Dlouholeté zkušenosti

Intrexx je na trhu již více než 25 let. Na této platformě bylo vyvinuto už více než 70 000 aplikací, které slouží více než 1 200 000 uživatelů. Tyto dlouholeté zkušenosti mohou být významnou výhodou, pokud jde o pochopení a řešení jedinečných potřeb podniků, zajištění spolehlivosti a inovace při každém projektu.

Jednoduchá integrace

Společnost Intrexx nabízí širokou škálu vestavěných integrací, které zahrnují známé systémy, jako je SAP. Vývojáři mohou lehce vybírat a konfigurovat integrace – nastavovat tokeny, klíče a URL adresy rovnou z připraveného seznamu. Tento zjednodušený systém usnadňuje proces integrace a pomáhá hladce propojit různé systémy.