Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, Czech Republic

Služby

Služby Creatity

Kvalita bez kompromisů, výjimečná odbornost

Vývoj softwaru pomocí low-code platformy Mendix

Využijte platformu Mendix ke zlepšení digitálního prostředí vaší společnosti. Máme rozsáhlé zkušenosti s vývojem široké škály řešení i pro ty největší firmy. Co pro vás může Creatity udělat?

 • Zhodnotíme vhodnost nasazení platformy Mendix ve vaší organizaci.
 • POC během dní, MVP během týdnů, aplikace během týdnů nebo měsíců.
 • Budeme vám pomáhat během celého procesu nasazení platformy Mendix.
 • Vyvineme na míru šitá low-code řešení s využitím platformy Mendix.
 • Spolupráce na projektech i dlouhodobé poradenské služby a partnerství.
 • Zajistíme vedení v průběhu digitální transformace.
 • Vytvoříme nativní mobilní, tabletové i webové aplikace.
 • Expertiza v technologiích IoT, IIoT, AI a AR/VR.
 • Vyměníme staré technologie za moderní řešení.
 • Zajistíme nasazení a správu aplikací Mendix v různých cloudových prostředích, včetně veřejných, soukromých nebo on-premise.
 • Postavíme portfolio aplikací s robustním řízením, využívající architekturu REST a mikroslužby.

Rádi se staneme vaším partnerem. Pomůžeme vám udělat dobrá byznysová rozhodnutí, nastavíme měřitelné cíle a společně jich dosáhneme.

Mendix low code development platform frontend screenshots, mobile application development
V Mendixu postavíte cokoliv, od jednoduchých až po ty nejkomplexnější systémy.
Low code platforms screenshots (Intrexx, Power Platform, OutSystems)
Začněte s prototypem nebo MVP a zhodnoťte, zda je low-code pro vaši organizaci přínosný.

Vývoj softwaru pomocí low-code platforem OutSystems, Power Apps, Intrexx

Vyzkoušejte zrychlený vývoj aplikací, který je několikanásobně rychlejší než tradiční kódování, a to díky vizuálnímu přístupu k tvorbě aplikací pomocí předem připravených komponent. Objevte robustní bezpečnostní funkce integrované do low-code platforem. Jak vám může Creatity pomoci?

 • Vývoj v OutSystems, Mendix, Power Apps, Intrexx a dalších low-code platformách.
 • Provedeme vás zhodnocením a implementací low-code ve vaší společnosti.
 • Aplikace budeme škálovat a přizpůsobovat mimořádně rychle, abychom zajistili, že potřeby vašeho byznysu budou vždy uspokojeny.
 • Projekty lze hostovat ve veřejném/soukromém cloudu nebo on-premise. Podporujeme AWS, Azure, Docker, Kubernetes a mnoho dalších technologií.
 • Creatity poskytuje školení vašim talentovaným zaměstnancům, aby mohli vyvíjet a udržovat low-code aplikace.

Díky low-code mohou firmy snadno specifikovat své požadavky a vývojáři je mohou rychle zpracovat.

Migrace zastaralých technologií

Údržba zastaralých technologií může být nákladná a problematická a často vede k problémům se stabilitou a bezpečností. Modernizace systémů může snížit náklady, zvýšit stabilitu a zabezpečit data, což v konečném důsledku zlepší celkovou efektivitu a dlouhodobě ušetří peníze. Mezi starší technologie, které můžeme postupně migrovat nebo nahradit, patří:

 • databázové platformy a platformy pro vývoj aplikací, jako je Lotus Notes nebo Microsoft Access,
 • zakázkové interní aplikace vytvořené v zastaralých jazycích (např. Visual Basic, Delphi),
 • papírové procesy,
 • desktopové aplikace (vytvořené pomocí jazyků jako C++, Java, C#),
 • staré CRM a ERP systémy vytvořené na zákázku,
 • vlastní řídicí panely BI,
 • komplexní integrace spoléhající na starší middlewarová řešení,
 • zastaralé systémy správy zásob,
 • tabulky (jako např. Excel, Google Documents) používané pro složitou byznys logiku nebo manipulaci s daty.

Přesvědčte se na vlastní oči o rychlosti vývoje, škálovatelnosti a robustnosti moderního low-code vývoje softwaru.

Legacy technology migration (Lotus Notes, DOS)
Postupné nahrazování zastaralých systémů vám umožní využít přednosti moderního low-code řešení.
Low code service integrations
Umožňujeme uživatelům snadno publikovat, vyhledávat, používat a spravovat data a funkcionalitu.

Integrace systémů a cloudová řešení

Prozkoumejte synergii integrace systémů a cloudových řešení se společností Creatity. SNechte na nás správu vašeho softwaru a propojení různých systémů. Zajistíme pro vás hladký a efektivní provoz. Společnost Creatity nabízí:

 • Nasazení vašich low-code aplikací ve:
  • veřejném cloudu,
  • soukromém cloudu,
  • na vlastním serveru (on-premises).
 • Bezproblémová integrace s cloudovými platformami, jako např. AWS, Azure, Google Cloud, SAP, VMware a další.
 • Využití Dockeru a Kubernetes pro kontejnerizaci a orchestraci vašich aplikací.
 • Hladká integrace se systémy SAP, PLM (product lifecycle management), jako je Siemens Teamcenter, APS (advanced planning and scheduling) software, Microsoft Dynamics 365 a mnoha dalšími podnikovými systémy.
 • Využívejte a zpřístupňujte REST API, SOAP webové služby a OData.

Spolupracujte se společností Creatity. Propojte hladce potřebné technologie, zažijte novou éru efektivity a inovací ve vaší organizaci.

Poradenské & analytické služby

Zvažujete výhody low-code vývoje softwaru, ale nevíte, kde začít? Náš tým zkušených odborníků na low-code software vás provede každým krokem tohoto procesu.

 • Řešení na míru: spolupracujte s našimi odborníky, abyste zjistili, zda je low-code pro vaši organizaci vhodný a která platforma bude nejlépe odpovídat vašim obchodním cílům.
 • Rychlé zavedení: pomůžeme vám rychle vybrat vhodné komponenty, rychle zavést platformu a odstartovat správu aplikací.
 • Individuální poradenství: využijte hloubkové posouzení vašich současných systémů a procesů, abyste odhalili příležitosti ke zlepšení a optimalizaci pomocí low-code řešení.
 • Zkuste to: vyzkoušejte potenciál low-code řešení prostřednictvím prototypu (POC), který dodáme během pouhých několika dní.

Díky bohatým zkušenostem s low-code vývojem v různých odvětvích přináší společnost Creatity do každého projektu jedinečné odborné znalosti. Jsme odhodláni spolupracovat s vámi na každém kroku, od počáteční konzultace až po průběžnou podporu, abychom zajistili váš úspěch.

Low code consultation & analysis services
Pomáháme zavádět low-code řešení některým z největších firem na světě. Našim zkušenostem můžete věřit.
Low code training, support & expertise
Komplexní školení šité na míru a průběžná podpora zajistí váš dlouhodobý úspěch.

Školení, podpora a odbornost

Ve společnosti Creatity chápeme, že přijetí low-code řešení je pouhým začátkem vaší cesty k digitální transformaci. Proto nabízíme komplexní školení a průběžnou podporu, abychom zajistili váš dlouhodobý úspěch. Nabízíme:

 • Školení na míru: Náš tým odborníků na low-code poskytuje personalizované školicí programy přizpůsobené potřebám vaší organizace, které vašemu týmu umožní plně využít potenciál low-code platforem jako například Mendix, OutSystems, Power Apps, Intrexx a dalších.
 • Vyhrazená podpora: Náš specializovaný tým podpory je tu pro vás. Poskytujeme poradenství, řešíme problémy, předáváme osvědčené postupy. Zajistíme plynulý průběh vašich projektů a dodáme vašemu týmu jistotu.
 • Školení pod vedením instruktora: Mendix pro vývojáře z řad laiků, Mendix rychlokurz, Mendix Rapid, Mendix Intermediate, Mendix Advanced, agilní vývoj v Mendix, Mendix pro DevOps a mnoho dalších kurzů i pro jiné low-code platformy. Online i osobně.

Jste připraveni vydat se na cestu low-code vývoje? Zabezpečte svému týmu školení, podporu a odborné znalosti, které potřebuje k úspěchu.