Our Portfolio:

Low code vývoj aplikací v Mendixu

Low code vývoj aplikací v Mendixu

Low code vývoj aplikací v Mendixu

Pomůžeme Vám s plánováním projektu, business analýzou, posoudíme vhodnost Mendix řešení v rámci Vaší IT infrastruktury.

Systémová integrace a Cloudová řešení

Systémová integrace a Cloudová řešení

Systémová integrace a Cloudová řešení

Plaťte pouze za IT služby, které potřebujete. Neztrácejte čas a peníze službami, které nevytváří hodnoty.

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Obohaťte Vaši IT infrastrukturu a podnikové aplikace o technologii umělé inteligence a machine learningu.

Vývoj aplikací na zakázku

Vývoj aplikací na zakázku

Vývoj aplikací na zakázku

Při tvorbě aplikací využíváme standardních technologií například Python, JAVA, C++, C#, Bash skripty a jiné.

Webscraping a Webcrawling

Webscraping a Webcrawling

Webscraping a Webcrawling

S naší pomocí budete schopni získat data a média téměř jakéhokoliv druhu, a to z jakékoliv webové stránky.

Export starých dat z IBM Notes/Domino

Export starých dat z IBM Notes/Domino

Export starých dat z IBM Notes/Domino

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s provozem, vývojem aplikací a migrací IBM Domino.

Aplikace umělé inteligence
Natural language processing vývoj
Umělá inteligence vývoj na zakázku
Strojové učení firma Slovensko
Strojové učení klasifikace
Umělá inteligence v businessu a podnikání
Umělá inteligence vývojáři
Strojové učení v praxi
Umělá inteligence 2020
Neuronové sítě vývoj
Machine learning na míru
Umělá ineligence pro web
Strojové učení vývoj
Umělá inteligence v praxi
Umělá inteligence firma Slovensko
Rekurentní neuronové sítě
Vývoj virtuální asistenti
Umělá inteligence v obchodě
Analýza dat strojové učení
AI boti pro business a podnikání
Strojové učení firma Česká republika
LSTM neuronové sítě
Umělá inteligence na míru
Vývoj umělé inteligence a neuronových sítí
Rozpoznávání obličejů
Automatizace umělou inteligencí ve firmě
Strojové učení specialisté
Umělá inteligence specialisté
Umělá inteligence firma Česká republika
Virtuální asistenti na míru pro firmu
Umělá inteligence řešení pro firmy
Automatizovaný marketing umělou inteligencí
Analýza velkých dat umělou inteligencí
Shadow
Slider

Umělá inteligence a strojové učení pro chytřejší podnikové rozhodování

Obohaťte Vaši IT infrastrukturu a podnikové aplikace o technologii umělé inteligence a machine learningu. Automatizujte a vylepšete procesy, ušetřete lidský kapitál nebo personalizujte nabídku zákazníkům. Creatity s.r.o. začínala jako IT start up a tato oblast patří vzhledem k bohatým zkušenostem k našim klíčovým kompetencím.

Proč psát sáhodlouhé skripty, kde se musí specifikovat podrobně každá podmínka, situace a následná reakce? Nechte umělou inteligenci, ať na základě dat sama rozhodne! Tento přístup je mnohem levnější a jednodušší, než přizpůsobovat a měnit klasický skript při sebemenší změně situace nebo prostředí! Řešení umělé inteligence mnohdy přesnější, rychlejší, více konzistentní a eliminuje lidskou chybu. Uživatelský prožitek Vašich zákazníků nebo uživatelů se značně zlepší.

Pomůžeme Vašemu podnikání identifikovat nejvhodnější oblasti nebo aplikace pro implementaci umělé inteligence a strojového učení. Přizpůsobíme novému AI řešení Vaši celkovou IT infrastrukturu a postaráme se i o bezpečností implikace této inovace. Je třeba mít dostatek vhodných dat pro učení, testing a validaci. Pokud jimi Vaše společnost nedisponuje, umíme s i s tím v určitých oblastech vzhledem k našemu know-how webscrapingu poradit.

Predikce

Na základě učení se historických dat námi na míru vytvořená neuronová síť předpoví s určitou pravděpodobností budoucí směrování nebo kroky. Toto je možné v situacích a jevech s přítomnou kauzalitou. Je třeba mít dostatek vhodných dat pro učení, testing a validaci.

Klasifikace dat

Na základě dostupných dat se neuronová síť rozhoduje, jakým způsobem daný input (vstupní data) zakategorizovat. Cílem je spolehlivě a bez chyb klasifikovat realitu. Nejčastěji používáme neuronové sítě CNN – v některých případech její kombinace s GRU, LSTM a dalšími, vše záleží na konkrétním projektu a use casu.

Rozpoznávání vzorů

Data musí být pro učení neuronové sítě nejprve označena a otagována, aby se z nich mohla naučit spolehlivě rozpoznávat vybrané vzory. Je třeba velký trénovací set dat. Následně se neuronová síť naučí vybraný vzor rozpoznávat i ve velmi nekvalitních input datech. Aplikace jsou například rozpoznávání hlasu, obličeje, rozpoznávání/detekce objektů v obrázcích nebo videu, identifikace a autentikace a další.

Detekce anomálií

Neuronová síť je naučena, aby rozpoznala a správně klasifikovala situaci považovanou za normální či standardní. V případě rozpoznání čehokoliv, co se normálu vymyká, je spuštěn výstražný mechanismus. Situace může být dále analyzována, vyhodnocena a následně vyřešena – buď člověkem, nebo automatizovaně další neuronovou sítí!

Extrapolace a interpolace dat

Všimli jste si aplikací, které odhadují, jak jste vypadali mladší nebo jak budete vypadat starší? Pokud ano, už si dokážete představit co dalšího pomocí umělé inteligence můžeme dosáhnout. Jsme schopni vyplnit mezery v datech, případně interpolovat sekvence dat jak dopředu, tak dozadu.

Taková datová harmonizace pomáhá dosáhnout lepších výsledků při predikci a odhadování.

Automatizace a řešení problémů

Automatizujte repetetivní úkoly pomocí umělé inteligence. Výsledným efektem je časová i nákladová úspora, vyšší rychlost a efektivnost procesů, eliminace lidských chyb nebo lepší kvalita řešení díky standardizaci. Vaši zaměstnanci se budou moci věnovat kreativnější a komplexnější práci. Vaši zákazníci budou spokojenější díky personalizované nabídce produktů a virtuálním asistentům.

Umělá inteligence a strojové učení pomáhá optimalizovat a automatizovat procesy v těchto oblastech

  • Virtuální asistenti a chatboti
  • Marketing, maloobchod, nakupování nebo móda – automatické cílování produktů a sociální analýza, cenová optimalizace, monitoring sociálních médií nebo predikce objemů a tržeb
  • HR management – analyzujte spokojenost zaměstnance, monitorujte produktivitu
  • Optimalizace výroby
  • Optimalizace procesů skladovacích center a logistiky
  • Finanční nebo investiční analýzy, předpovědi a zlepšený automatický reporting, alert systémy, detekce anomálií, reporting nákladů, výnosů nebo jejich predikce
  • Monitoring a předpovědi
  • Detekce podvodů
  • Analýza sentimentu a emocí