Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Low code in PostNL (Netherlands national postal carrier)

Nizozemská pošta dohnala 2 roky zpoždění ve vývoji za 6 měsíců pomocí low-code

Mendix / Případová studie

Nizozemská pošta dohnala 2 roky zpoždění ve vývoji za 6 měsíců pomocí low-code

Nizozemská státní pošta PostNL zavedla low-code vývojovou platformu Mendix. V čele této strategické změny stál Jasper ten Hove, manažer IT oddělení logistiky a elektronického obchodu spolu s klíčovými členy týmu, mezi něž patří Chris Neuteboom a David Ramp. Zavedení tohoto nového systému umožnilo společnosti PostNL efektivně zpracovávat 1,1 milionu zásilek denně a zároveň sloužit 4,5 milionům zákazníků.

Využití technologie low-code umožnilo společnosti PostNL odstranit dvouleté zpoždění v práci na IT za pouhých šest měsíců, což představuje významný úspěch při zefektivňování jejího provozu. Systém je postaven na architektuře mikroslužeb, která je poměrně komplexní a pravděpodobně se jedná o jednu z nejrozsáhlejších implementací low-code technologie v praxi. Tato architektura hraje klíčovou roli při zajišťování toho, aby se společnost mohla rychle přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu a neustálému růstu e-commerce, které výrazně zvýšilo objem zásilek.

„Starý systém byl pomalý a složitý. Byla to pro nás černá skříňka,“ říká vedoucí platformy pro správu objednávek David Ramp.

Původně byl systém řízení objednávek společnosti PostNL navržen tak, aby zvládl 600 000 objednávek denně s využitím tradičních programovacích přístupů. Tento systém však začal být v důsledku rychlého růstu trhu nedostatečný. To si vyžádalo přepracování celého systému. Nové řešení mělo lépe zvládat potřeby rozšiřování a zlepšování procesů, které jsou pro logistické operace nezbytné. Nový systém navržený společnostmi Neuteboom, ten Hove a Ramp, využívá 64 mikroslužeb a obsluhuje 32 třídicích center, což zajišťuje robustní škálovatelnost a vysokou dostupnost.

Sledování zásilek pro 4,5 milionu uživatelů pomocí low-code řešení

Přechod společnosti PostNL na low-code platformu vyřešil okamžité provozní problémy, ale také umožnil společnosti rozšířit své působení do dalších oblastí podnikání, jako jsou časově citlivé dodávky a farmaceutická logistika. Každá tato oblast vyžaduje specifická logistická řešení, což podtrhuje flexibilitu nového systému, který dokáže uspokojit různorodé provozní potřeby.

Nová platforma navíc zlepšila interakci zákazníků s procesem doručování zásilek a umožnila 4,5 milionu uživatelů sledovat a upravovat trasy doručování. Úspěšná implementace systému přinesla společnosti PostNL celostátní uznání a dále upevnila její pověst lídra v oblasti logistiky a technologických řešení.

Budoucnost společnosti PostNL vypadá slibně. V plánu je rozšíření služeb a infrastruktury, výstavba nových skladů a rozšíření provozu v Holandsku a Belgii. Posun společnosti směrem k moderním technologiím svědčí nejen o její přizpůsobivosti a inovativním duchu, ale také nastavuje nový standard v odvětví logistiky. Díky neustálému zlepšování a zaměření na integraci pokročilých technologií do provozu je společnost PostNL dobře připravena splnit vyvíjející se požadavky trhu a zlepšit celkovou spokojenost zákazníků.

(Foto: Drazen Zigic on Freepik)