Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Low code in automotive services

Transformace služeb v automotive díky inteligentní automatizaci

Mendix / Případová studie

Transformace služeb v automotive díky inteligentní automatizaci

Komplikované předpisy týkající se dovozu automobilů v Nizozemsku mohou být pro majitele vozů problémem. Společnost VDS Automotive Group, která se specializuje na dovoz, vývoz a velkoobchodní prodej automobilů, se díky svému odhodlání k inovacím a efektivitě stala důvěryhodným partnerem v této složité oblasti. Společnost VDS si uvědomila potřebu modernizace a zefektivnění provozu. Vydala se proto na cestu digitální transformace s využitím low-code platformy MendixAWS. Podařilo se vyvinout softwarová řešení na míru, která zlepšila poskytování služeb a transparentnost provozu.

Jednou z hlavních překážek, kterým společnost VDS čelila, byly těžkopádné papírové procesy, které zpomalovaly provoz. Malý IT tým se potýkal se zastaralými metodami, které často vedly k nedorozuměním a chybám. K překonání těchto problémů si společnost VDS vybrala platformu Mendix pro její jednoduchost a přizpůsobivost, která jí umožnila vyvíjet aplikace mnohem rychleji a levněji než tradiční metody programování.

„Spoléhali jsme se hlavně na Excel a e-mail. Měli jsme oddělené systémy vytvořené speciálně pro automobily, skladové hospodářství, dokonce i pro plánování provozu v dílnách. Docházelo k mnoha nedorozuměním,“ říká manažer IT ze společnosti VDS Automotive Lourens Akkerman.

Transformace začala vývojem několika aplikací zaměřených na zlepšení různých aspektů provozu firmy. VDS například vyvinula aplikaci pro zpracování dokumentů. Aplikace byla zavedena během pouhých tří měsíců a výrazně zlepšila správu dokumentů při dovozu vozidel. Tato aplikace, nazvaná VDS Import Portal (VIP), poskytla uživatelům zjednodušený způsob podávání žádostí, přijímání nabídek a sledování stavu jejich transakcí. To vše bylo hladce integrováno s platebními řešeními a kontrolami shody s nizozemským úřadem pro motorová vozidla.

Společnost VDS navíc vyřešila potřebu správného výpočtu daně u dovážených vozidel vytvořením kalkulačky BPM. Jde o nativní mobilní aplikaci, která zjednodušuje a urychluje výpočet. Tato inovace poskytla klientům bezplatný nástroj pro výpočet daně, ale také umožnila rychle reagovat na změny v právních předpisech, čímž prokázala agilitu, kterou mohou digitální nástroje poskytnout.

Low-code řešení na zakázku jako hnací síla změn

Společnost VDS také zlepšila interní efektivitu – během čtyř měsíců vyvinula vlastní systém CRM. Tento systém se stal centrálním zdrojem pro správu informací a interakcí se zákazníky, čímž se snížila potřeba opakovaných úkonů a zlepšila se přesnost a dostupnost dat. Flexibilita platformy Mendix umožnila společnosti VDS přizpůsobit systém svým provozním potřebám a vylepšovat ho na základě zpětné vazby uživatelů, což dále zlepšilo funkčnost a zvýšilo spokojenost uživatelů.

Výběr platformy Mendix a AWS jako strategické priority vyřešilo okamžité provozní problémy společnosti VDS, ale také vytvořilo základ pro neustálé zlepšování a inovace. Integrace mezi těmito platformami zajišťuje, že VDS může udržovat štíhlý provoz se škálovatelnými řešeními, která podporují současné potřeby i budoucí růst. Možnost vyvíjet aplikace ve vlastní režii poskytla lidem z VDS nástroje pro inovace a efektivní transformaci pracovních postupů.

Plán společnosti VDS Automotive do budoucna zahrnuje další zkoumání digitálních řešení, která by nahradila manuální procesy, jako je pokročilá správa dokumentů a faktur pomocí služeb AWS. Cesta digitální transformace ve společnosti VDS podtrhuje silnou kombinaci vizionářského vedení a špičkových technologií při dosahování obchodního úspěchu a spokojenosti zákazníků v dynamickém automobilovém průmyslu.

(Foto: senivpetro on Freepik)